EVENIMENTE - COMUNICATE
 

EVENIMENTE - COMUNICATE

   


MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

DIRECTIA INFORMARE SI RELATII PUBLICE
SERVICIUL COMUNICARE PUBLICA

Adresa: Str. Mihai Voda nr.17, sector 5; Tel/ Fax : 310.30.72;
E-mail: drp@mai.gov.ro

 
Bucuresti, 25 august 2004

          
   BULETIN INFORMATIV

Prin Hotarârea Guvernului nr. 1157/2004, au fost adoptate si aprobate documentele care stau la baza realizarii Sistemului Integrat pentru Securitatea Frontierei de Stat.

În vederea stabilirii conceptiei de ansamblu si a coordonarii unitare a actiunilor si masurilor specifice desfasurate de institutiile publice cu responsabilitati la frontiera, prin Hotarârea Guvernului României nr. 943/27.09.2001 a fost înfiintat Grupul Interministerial Român pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat (GIRMIFS) din care fac parte 21 de ministere, agentii si institutii cu atributii la frontiera.

GIRMIFS este un organism care are rolul de a eficientiza comunicarea si colaborarea dintre Ministerul Administratiei si Internelor si celelalte autoritati publice centrale si locale cu atributii la frontiera, de a contribui la fundamentarea dispozitiilor acestora privind masurile adoptate si actiunile ce urmeaza sa fie întreprinse pentru securizarea frontierei de stat, precum si realizarea unui management integrat si performant al acesteia.

Prin HG nr. 471/ 2004, a fost adoptata la propunerea grupurilor de lucru ale institutiilor publice din compunerea Grupului Interministerial Român pentru pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat, "Strategia Nationala a Managementului Integrat al Frontierei de Stat" iar prin Decizia nr. 1/ 27.04.2004 GIRMIFS a recomandat ca aplicarea acesteia sa se faca prin realizarea si implementarea "Sistemului Integrat de Securitate a Frontierei de Stat". Prin aceeasi decizie, Grupul Interministerial a stabilit ca Ministerul Administratiei si Internelor sa reprezinte interesele tuturor institutiilor publice cu atributii la frontiera, în calitate de integrator general de sistem, prin Unitatea de Management a Proiectului (înfiintata prin Ordin al ministrului administratiei si internelor, la data de 15 mai 2004, conform Deciziei nr.1) si sa procedeze la identificarea, negocierea si încheierea unui contract cu o firma de prim rang si cu experienta în domeniu.

Contractarea s-a realizat în conformitate cu HG nr. 1186/ 2001 pentru aprobarea procedurilor privind achizitiile publice de produse si servicii care implica apararea nationala, ordinea publica, siguranta si securitatea nationala si a listei aferente acestora, precum si în baza dispozitiilor art. 7 si 8 alin. 1 lit.a din OUG 60/ 2001 privind achizitiile publice, aprobata prin Legea nr.212/2002.

Sistemul integrat pentru securitatea frontierei reprezinta una dintre cele mai dificile provocari, atât din punct de vedere conceptual, cât si din punct de vedere al proiectarii si realizarii acestui mecanism deosebit de complex.
Complexitatea este data de multitudinea structurilor participante, eterogenitatea lor, extinderea spatiala si temporala, dinamica vehicularii informatiilor, ritmul rapid în care se succed evenimentele la frontiera.

Din acest motiv, singura solutie pentru succesul unui astfel de proiect a fost realizarea acestuia de catre un integrator general de sistem, care sa-si asume raspunderea interconectarii tuturor subsistemelor într-un sistem integrat, care sa deserveasca toate institutiile cu atributii la frontiera.

Firma EADS a fost selectata, conform prevederilor legale, în urma analizei ofertelor a 20 de firme si în conformitate cu criteriile stabilite prin Decizia nr.2 /06.07.2004 a GIRMIFS, dintre care mentionam :
· Sa posede capacitate tehnica si manageriala pentru activitatea de implementare a sistemelor integrate de management a activitatilor operative de arie extinsa si, în special, de Securitate a frontierelor, similare conditiilor specifice frontierei de stat a României;
· Sa fie agreata international (NATO/UE) cu privire la proiectarea sistemelor destinate ordinii publice si securitatii nationale si sa fi executat proiecte pentru acest domeniu;
· Sa fie certificata în domeniul calitatii conform standardelor Uniunii Europene.

Având în vedere obiectul contractului, si anume securizarea frontierei, în baza art. 8 alin. 1 lit. a) al OUG 60/ 2001 privind achizitiile publice, acesta a fost declarat cu caracter secret întrucât realizarea sa implica masuri speciale de securitate, în concordanta cu prevederile legale referitoare la apararea nationala, ordinea publica, siguranta si securitatea nationala.

Prevederile articolelor 7 si 8 din OUG 60/ 2001 privind achizitiile publice reprezinta transpunerea fidela a Directivelor Uniunii Europene in domeniul achizitiilor publice.

Realizarea si implementarea Sistemului Integrat de Securitate a Frontierei de stat se vor face în baza "Programului General de Realizare si Implementare".

Datorita caracterului clasificat al documentelor utilizate la elaborarea acestor programe, prin Decizia nr. 1/ 2004 s-a atribuit caracterul "secret" pentru toate documentele si procedurile aferente, prin aplicarea prevederilor HG nr. 585/ 2002 privind aprobarea standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate în România.

Sistemul de supraveghere si control al frontierei de stat, atât în puncte de trtecere a frontierei, cât si la "frontiera albastra" si "frontiera verde", are caracter secret, iar compania EADS GmbH Germania care va coordona tehnic integrarea componentelor de sistem pentru toate cele 21 institutii cu responsabilitati la frontiera de stat, are certificat de securitate industriala NATO pentru lucru cu documente clasificate si a încheiat cu Ministerul Administratiei si Internelor un Acord de Confidentialitate pentru pastrarea secretului privind continutul documentelor utilizate si s-a angajat contractual sa aplice prevederile reglementarilor în domeniul securitatii si subcontractorilor sai.

Pentru realizarea si implementarea Sistemului integrat de Securitate a Frontierei, Guvernul României a împuternicit Ministerul Finantelor Publice, în baza Legii datoriei publice nr. 81/1999 sa garanteze, în numele si contul statului, pentru Ministerul Administratiei si Internelor, un împrumut extern in valoare de 650 milioane EURO.

Suma de 650 milioane EURO asigura realizarea partii clasificate, cu caracter secret, din cadrul Sistemului Integrat pentru Securitatea Frontierei pentru cele 21 institutii publice cu responsabilitati la frontiera. Finantarea se va asigura, corespunzator etapelor de implementare, pentru perioada 2004-2009.

SERVICIUL COMUNICARE PUBLICA
Presedintele României